Kontakt

Mgr. Zdeňka Heřmanová

Tel.: +420 774 960 203

e-mail: info@jihlavavivat.cz

"Jsme nezisková organizace, právní foma spolek. Právní vztahy spolku se řídí § 214 a násl.zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. Místopředseda spolku jedná na základě písemné plné moci."

 

Poslání spolku:

"Město Jihlava je svou polohou předurčeno ke spojování, nikoliv rozdělování, neboť stojí symbolicky mezi Čechami a Moravou, Východem a Západem, Severem a Jihem. Ani na počátku 21. století samo město nezažívá časy vnitřního souznění, ale naopak rozdělení, (a to v mnoha oblastech: územně, národnostně, rasově, mezi generacemi, mezi profesemi, mezi různými příjmovými skupinami.) Centrum města je de facto vyloučenou lokalitou a obyvatelé volí k životu raději příměstské části. Občané postrádají pocit sounáležitosti a vědomí vlastní svébytné hodnoty a kultury. Město samo stále zápolí s údělem pasivity a vnitřní emigrace vlastních občanů, což je reakce na decimování dějinami 20. století, které ji jako křižovatku českých zemí postihlo obzvlášť krutě. Ani 25 let po listopadové revoluci není v Jihlavě pevně zakotvena silná občanská společnost, která by svobodně a účinně určovala její šťastný osud a jež byla v minulosti přirozenou součástí města. Smyslem vzniku spolku je tuto neblahou situaci zvrátit a svým následovníkům předat město ve zdravé kondici: tj. rozvinuté, čisté, bezpečné a milé k životu."