Naše činnost

Děkujeme majitelce Květinky Orchidea z ul. Matky Boží Jitce Navátilové za údržbu
a zapůjčení krasných kopretin na fotografování.


Geurillové okrašlování města s pomocí hodných babiček, 8.6.2015.


Foto ze semináře, který proběhl 29.4.2015 na téma Územní plán s doc. Jehlíkem.